FJÄLLRÄVEN

Slitesterke, tidløse og funksjonelle klær og utstyr som gjør det lettere for mennesker å nyte naturen selv under ekstreme værforhold.
Durable, timeless and functional clothing and accessories that make it easier for people to enjoy nature even under extrem weather conditions.

Troll tar i første omgang inn et begrenset utvalg av klær fra Fjällräven og legger hovedfokus på "store og varme" vinterjakker i forskjellig utførelse.
Troll will as an start offer a limited range of clothing from Fjällräven and puts focus on "big and warm" winter jackets in different execution.

For mere informasjon om modeller og priser besøk nettbutikken vår.
For more information about models and prices visit our online store. Webshop
Dun jakker / Down Jackets
Lette jakker laget med tanke på mest mulig varme og funksjonalitet så som pusteevne og bevegelsesfrihet med lavest mulig vekt. Jakkene er i stor grad designet for bruk til ikke motoriserte ekspedisjoner og langturer i polare strøk der deltakerne selv må bære og dra alt av klær og utstyr. Egenskaper som også passer perfekt for f.eks isfiske og hundekjøring og andre friluftsaktiviteter i kalde strøk på vinterstid. NB! Tynt yttermateriale gjør disse jakken uegnet til "kennel jakker" da de ikke tåler all verden av hundeklør, så dette er jakken du tar på når hundene er rolige eller du selv står bak på sleden.

Lightweight jackets designed for maximum warmth and functionality such as breathability and freedom of movement with the lowest possible weight. The jackets are mainly designed for use in non motorized expeditions and long trips in the polar regions, where the participants themselves must carry and pull all the clothes and equipment. Properties, which also fits perfectly for ice fishing and dog sledding and other outdoor activities in cold regions during winter. NB! Thin outer fabric on the jackets makes these unsuitable as "kennel jackets" when they can not stand the dog claws, so this is the jacket you take on when the dogs are quiet, or you are placed on the sled.Dun Parka / Down Parka

Tyngre, lengre og mere solide dunjakker som tåler mere slitasje og tøff bruk. Ikke like pustende som dunjakkene, men nyere modeller er laget i pustende materialer og tillater en god del fysisk aktivitet uten at jakken oppleves som tett og klam. Disse jakkene kan brukes uten å være redd for å få skader i yttermaterialet på grunn av hundeklør, kvister og kjerr. Skal man ha bare 1 stor vinterjakke som skal tåle alle typer av bruk er det en dun parkas man skal velge, så lenge man ikke skal ut på tøffe turer til fots, stegjern eller på ski i sterk kulde. Da vil disse jakkene trolig oppleves som store, tunge og hemmende.

Heavier, longer and more durable down jackets that can withstand more wear and hard use. Not as breathable as the down jackets, but newer models are made of breathable materials and allows a fair amount of physical activity without fealing that the jacket gets warm and clammy. These jackets can be used without being afraid of damage on the outer material due to dog claws, twigs etc. Should you have only one big and warm winter jacket that must withstand all types of use, the down parkas is the one to choose, as long as one is not going out on tough hiking, crampons or ski trips in extreme cold. Under such conditions these jackets will probably perceived as large, heavy and inhibitory.


Syntetisk fylt Parka / Syntetic-filled Parka
Parkaser med syntetisk fyll takler stort sett de samme kalde temperaturene som parkaser fylt med dun, og er ofte bare marginalt mye tyngre, selv om dun har det klart beste varme-til-vekt forholdet. Det syntetiske fyllet har imidlertid et stort fortrinn fremfor dun, og det er at det i større grad tåler vann både i form av regn og vasking og at det stort sett har kortere tørketid enn dun. Under lange turer med vekslende vær fra regn til sterk kulde er derfor syntetisk fyll å foretrekke, men der dun kan pakkes og komprimeres og da tar liten plass er syntetisk fyll mere plasskrevende.

Parkas with synthetic filling handles pretty much the same cold temperatures as parkaser filled with down, and are often only marginally heavier, even if down have the best heat-to-weight ratio. The synthetic filling however has a huge advantage over down, because it is much more resistant to water both in the form of rain, and washing and generally has a shorter drying time than down. During long trips with varying degrees of weather from rain to extreme cold synthetic filling is therefore preferred, but where down can be packed and compressed and then takes up little space, synthetic fill gives more volume when packed.

Fjällräven Thermo 2

Fjällräven Arktis Parka
Fjällräven Yupik Parka